ALD Automotive valitsi Drivecon uudeksi ALD Ajotietopalvelun toimittajaksi. Yhteistyö aloitettiin kesällä 2014. Lisätietoja Drivecon sivuilla.

ALD Automotive on maailman kolmanneksi suurin yritysautojen huoltoleasing yritys. Toimintaa on yhteensä 40 maassa ja ALD Automotiven hallinnoitava autokanta on maailmanlaajuisesti yli miljoona ajoneuvoa. Konserniin kuuluu ALD Automotiven lisäksi tytäryhtiö NF Fleet Oy sekä Easy KM Oy.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja teknologian tutkimuskeskus VTT hyödynsivät Drivecoa Trafisafe-hankkeessaan. Drivecon pohjalta luotiin sähköinen TrafiSafe-palvelu. Tämän yhteisöllisen ajotapapalautepalvelun tavoitteena on kehittää uusien kuljettajien ajotapaa turvallisemmaksi ja taloudellisemmaksi.

Lisää tietoa TrafiSafe-hankkesta Drivecon sivuilla.

Suomen suurin autokouluketju Movia hyödyntää Drivecoa ajo-opetuksessa. Drivecon avulla oppilaille voidaan tarjota yksityiskohtaista palautetta jokaisesta ajotunnista vaivattomasti. Driveco myös helpottaa opettajan työtä tukemalla oppilasta, pitämällä kirjaa ajoista ja tarjoamalla kouluttajalle monipuolista tietoa ajon kulusta. Opetus on vaivattomampaa ja aikaa säästyy.